انجام پروژه های اجرایی معماری

انجام پروژه های اجرایی معماری

مهندس رحیمی عضو نظام مهندسی و دارای پروانه اشتغال طراحی و نظارت

انجام پروژه های اجرایی معماری
نقشه کشی ساختمان

ارائه خدامت مهندسی

برای سفارش پروژه با شماره    091377718714    تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی نقشه های معماری فاز یک شهرداری

طراحی نقشه های معماری شهرداریطراحی نقشه های معماری شهرداری

طراحی نقشه های معماری فاز یک شهرداری

تهیه نقشه شهرداری فاز صفر شامل(طراحی پلان ها،نماها،مقاطع بر اساس دستور نقشه ،ظوابط و قوانین شهرداری با توجه به سلیقه و نیاز کارفرما و پروژه و توسط مهندسین با تجربه انجام میگردد.

طرح هاو نقشه های فاز یک شامل:

زیربنای تمام مراحل هستند.همچنین باید خواسته های کارفرما انجام شود و از طرف دیگر ظوابط و و قوانین شهرداری،آتش نشانی و سایر استاندارد ها بایستی لحاظ شوند.نهایتا پس از چند بار اصلاح و ارسال طرح به دفاتر طرح نهایی تصویب میشود که مورد تایید کارفرما،شهرداری،تش نشانی و..میباشد.

طرحی که نهایتا تایید شده

در نقشه های فاز یک،برای تهیه مراحل بعد استفاده میشود.که عبارتند از(تهیه نقشه های فاز دو،نقشه های سازه،نقشه های برق یا الکتریکی و نقشه های تاسیسات مکانیکی و همچنین طرح های نهایی سه بعدی روز و شب از نمای ساختمان).این نقشه ها پس از محاسبه و طراحی بایستی به دفاتر خدماتی شهرداری ارسال و تایید شوند.

چگونه از روی دستور نقشه طراحی انجام میشود؟

ابتدا باید ابعاد زمین را بر اساس ابعاد پس از اصلاحی مندرج در دستور نقشه ترسیم میکنیم.

سپس پیشروی طولی زمین را بر اساس ابعاد طبق سند ترسیم میکنیم.

سپس درز انقطاع را بر اساس فرمول مربوط به آن ترسیم میکنیم.

نوع اسکلت را مشخص میکنیم.

محل راه پله و آسانسور تعیین شود.

محل پارکینگ ماشین ها مشخص شود.

پلان ها،نماها و برش های ساختمان ترسیم میشود.