04
سپتامبر

وول پنل

وول پنل

وول پنل

دیوار پوش نمدی (وول پنل)

وول پنل ها از نمدی که به حالتی فشرده در آمده ساخته می‌شوند و دارای اشکال و رنگ‌های مختلف هستند. بخش عمده محبوبیت این پنل‌ها به خاطر خاصیت اکوستیک آن‌ها می‌باشد، که باعث می‌شود این متریال قابلیت کنترل صوت و جذب صدا را داشته باشد. به علاوه، از آن جایی که این پنل‌ها در اشکال و طرح‌های بسیار زیبایی ارائه می‌شوند، می‌توانند تأثیر چشمگیری بر روی دکوراسیون فضا داشته باشند.

وول پنل
وول  پنل 60*60    140.000 تومان
وول پنل

وول  پنل 60*60    140.000 تومان
وول پنل
وول  پنل 60*60    140.000 تومان
وول پنل
وول پنل طرح لانه زنبوری در ابعاد 225*150 با گرماژ1800 قیمت هر شیت1.151.000 تومان
وول پنل
وول پنل طرح لانه زنبوری در ابعاد 225*150 با گرماژ1800 قیمت هر شیت1.151،000 تومان
وول پنل
ول پنل طرح کروی در ابعاد 200*150 با گرماژ1800 قیمت هر شیت
1.026.000 تومان
وول پنل
وول پنل طرح خشتی  در ابعاد 212*140 با گرماژ1800  1000,   قیمت هر شیت 1.014.000 تومان
دیوار پوش سه بعدی نمدیوول پنل طرح خشتی  در ابعاد 212*140 با گرماژ1800  1000,   قیمت هر شیت 1.014.000 تومان
دیوار پوش سه بعدی نمدی
وول پنل طرح هرمی  در ابعاد 236*147 با گرماژ18001000,   قیمت هر شیت         1.179.000تومان
دیوار پوش سه بعدی نمدی
وول پنل طرح هرمی  در ابعاد 236*147 با گرماژ18001000,   قیمت هر شیت         1.179.000تومان
دیوار پوش سه بعدی نمدیوول پنل طرح برگ  در ابعاد 200*150 با گرماژ1800  1000, قیمت هر شیت   1.026.000تومان
دیوار پوش سه بعدی نمدی

وول پنل طرح فلت  در ابعاد 77*107 با گرماژ1800 قیمت هر شیت  305.000  تومان

وول پنل طرح فلت  در ابعاد 213*154 با گرماژ1800 قیمت هر شیت 1.118.000 تومان

وول پنل طرح فلت  در ابعاد 241*121 با گرماژ1800 قیمت هر شیت  999.000  تومان