دیوار پوش سنگ مصنوعی
02
اکتبر

سنگ مصنوعی تزئینی

سنگ مصنوعی تزئینی دیوار پوش سه بعدی یاهمان تری دی پنل پنل های حجمی برجسته هستند که برجستگی این  پنل ها بسته به طرحشان متغیر میباشند.چسباندن این پنل ها...

اطلاعات بیشتر