چمن مصنوعی در حیاط
03
آگوست

طراحی محوطه

طراحی معماری منظره     معماری منظر به شاخه ای از معماری گفته می شود که به منظور فراهم نمودن آسایش و راحتی برای انسان به سازماندهی زمین و ساختمان...

اطلاعات بیشتر