28
فوریه

روف گاردن یا بام باغ

روف گاردن روف گاردن در زبان فارسی به آن باغ بام گفته می شود که مجموعه ای از عملیات ایجاد فضای سبز بر روی پشت بام ساختمان ها است.درحقیقت...

اطلاعات بیشتر