نقشه کشی نظام مهندسی شهرکرد
11
آگوست

طراحی نقشه های معماری شهرداری

طراحی نقشه های معماری فاز یک شهرداری طراحی نقشه های معماری فاز یک شهرداری تهیه نقشه شهرداری فاز صفر شامل(طراحی پلان ها،نماها،مقاطع بر اساس دستور نقشه ،ظوابط و قوانین...

اطلاعات بیشتر